TILLBAKABokens framsida. Förstora bilden...Bokens baksida. Förstora bilden...

Erik Brandt (1904-1977), "När skönheten kom till byn", 1951.
Författaren var bl.a. anställd som journalist på Katrineholms-Kuriren,
och senare som redaktör för Grönköpings Veckoblad.