TILLBAKABokens framsida. Förstora bilden...Bokens baksida. Förstora bilden...

Lina Campbell (redaktör), "Sörmländsk bygd under 7000 år", 1988.
Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun. Separat karta medföljde boken.