TILLBAKABokens framsida. Förstora bilden...Bokens baksida. Förstora bilden...

Lars Ekblom och Rune Öhlin, "Stora Malms sockens indelta soldater och soldattorp", 2008.