TILLBAKA

Dessa fyra böcker, utgivna av Katrineholms kommun 2004,
beskriver Katrineholms historia från och med andra världskriget fram till sekelskiftet.

Författare:
   • Lars Fremle (redaktör)
   • Inga Eggerud
   • Lars Grip
   • Carl-Edvard Sturkell
   • Olle Wallström


Del I:
   • Det var så det började
   • Innan freden kom
   • Staden förändras
   • I det allmännas tjänst
   • Utveckling på många områden
   • Kommunreformen
   • "Demokratin måste få kosta"
   • Teknik och energi
   • Från brandkår till räddningstjänst
   • Trädgårdsstaden
   • Miljöfrågorna
   • Katrineholm som turistmål
   • Kommunarkiv och IT

Del II:
   • Näringslivet
   • Företagandet
   • Bostadsbyggandet
   • Centrumsaneringen
   • Trafikfrågorna
   • Polis- och rättsväsendet
   • Bankerna

Del III:
   • Skolstaden
   • Vuxenutbildningen
   • Den sociala evolutionen
   • Sjukvården
   • Det mångreligiösa Katrineholm
   • Föreningslivet
   • Idrotten

Del IV:
   • Kulturen
   • Musikstaden
   • De fackliga organisationerna
   • Kvinnorna tar plats
   • Det offentliga samtalet
   • Notiser i historien
   • Värmbol och Värmbols bruk
   • Koncerntänkande och samverkan
   • Kommunal analys
   • Göran Persson
   • Ett hårt slag
   • Almen