TILLBAKA

Olof Genbo (1919-2002), "GENNE - tankar om iakttagelser", 1990.
Författaren växte upp i Värmbol under 1920- och 1930-talen.
Familjen bodde i en av lägenheterna i den s.k. Mjölnarbostaden vid Genne.
Fadern var arbetare vid Värmbols bruk och ordförande i fackföreningen. Modern var hemmafru.
Förstora bilden...