TILLBAKAFörsta boken, 1967Andra boken, 1973Tredje boken, 1979

Dessa tre böcker, författade av Hilding Hjelmberg,
beskriver Katrineholms historia fram till andra världskriget.
Hilding Hjelmberg (1902-1987) är en av de främsta profilerna i Katrineholms historia.
Som kommunalborgmästare mellan 1937 och 1967 spelade han en stor roll för stadens utveckling.