TILLBAKABokens framsida. Förstora bilden...Bokens baksida. Förstora bilden...

Erik Östdal Gustavsson (1922- ), "Ödesdal ... ett bonnställe under 624 år", 2011.
Författaren, som bl.a. varit anställd som journalist på Katrineholms-Kuriren, skildrar här sitt barndomshems historia.

Bilden på bokens framsida visar en tavla målad av Katrineholms kände konstnär och gåramålare Seth Svensson.
Tavlan beskriver hur det såg ut vid Ödesdal (Östdal) innan ekonomibyggnaderna 1938 revs och ersattes av nya.