TILLBAKADel I "Arbetslivet", 1952.
Förstora bilden...Del II "Fritidsliv - samhällsliv", 1955.
Förstora bilden...

Torgny Segerstedt och Agne Lundquist, "Människan i industrisamhället", 1952 och 1955. Rapporten består av två delar.