TILLBAKA

Johannes Stenberg, "Katrineholmstrakten", 1946.
Boken gavs ut av Katrineholms stads Idrotts- och Fritidsstyrelse. Separat karta medföljde boken.
Förstora bilden...

Johannes Stenberg (1886-1947) är en av profilerna i Katrineholms historia.
Han var rektor mellan 1912 och 1947 vid Stora Malms Kommunala Mellanskola
och dess efterföljare Katrineholms Kommunala Mellanskola,
Katrineholms Samrealskola och Katrineholms Allmänna Läroverk.