Tillbaka till startsidan

      Litteratur som rör Katrineholm och dess historia. 50 utvalda böcker och skrifter:
      Historia - allmänt:


       Författare Titel År Kommentar
       Johannes Stenberg "Katrineholmstrakten" 1946 "... ett bidrag till kännedom om katrineholmstraktens natur och kulturella utveckling...".
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Hilding Hjelmberg "Katrineholm - första boken" 1967  
       "Katrineholm - andra boken" 1973  
       "Katrineholm - tredje boken" 1979  
             Dessa tre böcker beskriver Katrineholms historia fram till andra världskriget.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Lina Campbell
       (redaktör)
       "Sörmländsk bygd under 7000 år" 1988 Kulturminnesvårdsprogram för Katrineholms kommun.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Lars Fremle, m.fl. "Katrineholm Del I" 2004  
       "Katrineholm Del II" 2004  
       "Katrineholm Del III" 2004  
       "Katrineholm Del IV" 2004  
             Dessa fyra böcker beskriver Katrineholms historia från och med andra världskriget fram till sekelskiftet.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Erik Östdal Gustavsson "Katrineholms ursprung -
       mellan Grismon och Betlehem"
       2006 En skildring av "... de odlare som var verksamma inom det område som idag är Katrineholms tätort ..." samt beskrivning av gamla torp och gårdar.
       Visa mer...
        
      Historia - speciella ämnen:


       Författare Titel År Kommentar
       Oscar Strutz "Katrineholms municipalsamhälle åren 1883-1916" 1933 Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Eldon Bratt "Ljus över staden" 1946 En historik över eldistributionen i Katrineholm 1896-1946.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Hilding Hjelmberg "Skolan som gått långa vägen" 1957 En historik över vissa skolor i Katrineholm 1906-1956.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Hilding Hjelmberg "Vad gatunamnen berätta om Katrineholm" 1965 Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Torsten Wickbom "Ungdomsgymnasiets i Katrineholm historia 1898-1975" 1975 Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Karl Hult, m.fl. "Katrineholms Träförädlings Aktiebolag 100 år" 1976 En historik över "Träförädlingen" i Katrineholm 1876-1976.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Studiecirkel-
       deltagare
       "Wermbohls Bruk" 1982 En skildring av liv och arbete vid Wermbohls Bruk 1871-1981.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Anders Karlsson "Karossbyggaren i Katrineholm" 1987 En historik över "Karossen" i Katrineholm 1918-1967.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Studiecirkel-
       deltagare
       "Gjutarminnen från Katrineholm" 1989 En skildring av gjuteriarbetarnas liv på 1920- och 1930-talen och de närmaste decennierna därefter.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Stig Jansson "Forssjöqwarn och Forssjö bruk" 2000 En historik över vattenanvändning och industriverksamhet i Forssjö, 1500-2000.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Ulf Malmkvist "Stora Djulö" 2006 En historik över Stora Djulö.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Bo-Göran Ring "Svensk handel i Katrineholm 1908-2008" 2008 En historik över handeln i Katrineholm 1908-2008.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Lars Ekblom,
       Rune Öhlin
       "Stora Malms sockens indelta soldater
       och soldattorp"
       2008 Innehåller bl.a. beskrivningar av samtliga 30 soldattorp med tillhörande soldater.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Erik Östdal Gustavsson "Bandysportens gyllene sekel -
       Katrineholm VAR bandyns Mecka"
       2009 En historik över bandyn i Katrineholm med omnejd.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Carl-Edvard Sturkell "Oppunda ting under tusen år -
       Katrineholms tingsrätts historia"
       2009 En historik över rättskipningen i västra Sörmland, med speciellt fokus på tingsrätten i Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Studiecirkel-
       deltagare
       "Historiken kring Djulönäs" 2009 En historik över sommarstugeområdet Djulönäs vid Djulösjön, 1700-talet t.o.m. 2009.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Cecilia Björk,
       Lars Nordling
       "Stadsvandringar i Katrineholm" 2013 Sex stadsvandringar - med fokus på Katrineholms bebyggelsehistoria - beskrivs.
       Visa mer...
        
      Biografier:


       Författare Titel År Kommentar
       Carl Johan Persson "En gammal herregårdskusk berättar" 1939 Memoarer.
       Författaren var kusk och chaufför på storgodset Ericsberg, nära Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Knut Bonde "Pinntorpafrun" 1944 Pinntorpafruns minnen.
       Pinntorpafrun (1618-1667) levde och har därefter spökat (!) på Ericsbergs slott, det gamla Pinntorp, nära Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Claes Lewenhaupt "På Claestorp - förr och nu" 1963 Memoarer.
       Författaren - överhovjägmästare och greve - var den siste fideikommissarien på storgodset Claestorp, nära Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Hilding Hjelmberg "Katrineholm 1913 -
       sedd genom en telefonkatalog"
       1983 Ett omtryck av Katrineholms första telefonkatalog, kompletterad med kortfattade biografiska - eller motsvarande - kommentarer.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Olof Genbo "GENNE - tankar om iakttagelser" 1990 En liten självbiografi om uppväxten i Värmbol blandad med lite hembygdshistoria.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Ragnar Thoursie "Ditt ord är ljus" 2001 Självbiografi/roman - del 1.
       "Igelkottsfrid" 2007 Självbiografi/roman - del 2.
        
             Två självbiografier om uppväxten i Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Miriam Lannge Lidin "En mycket boksynt man" 2003 En magisteruppsats om Karl-Gunnar Wall (1910-2006) som var stadsbibliotekarie i Katrineholm mellan 1944 och 1975.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Fredrik Hernblom "Entreprenören August F Kullberg" 2007 Biografi.
       En biografi över August Kullberg (1852-1913).
       Visa mer...
        
         "Ett köpmanshus i Katrineholm" 2007 Biografi/roman.
       En biografi över August Kullberg (1852-1913).
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Erik Östdal Gustavsson "Ödesdal ... ett bonnställe under 624 år" 2011 Gårdshistoria och släktbiografi.
       Om människor och liv på en liten bondgård, nära Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Erik Östdal Gustavsson "Östdals minnen - en självbiografi" 2016 Självbiografi.
       Visa mer...
        
      Skönlitteratur:


       Författare Titel År Kommentar
       Erik Brandt "När skönheten kom till byn" 1951 Nyckelroman/roman.
       Handlingen utspelas i en stad som uppvisar många likheter med Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Kerstin Ekman "Häxringarna" 1974 Roman - del 1.
       "Springkällan" 1976 Roman - del 2.
       "Änglahuset" 1979 Roman - del 3.
       "En stad av ljus" 1983 Roman - del 4.
        
             Dessa fyra romaner bildar romansviten "Kvinnorna och staden".
       Handlingen utspelas på en plats som uppvisar många likheter med Katrineholm.
       Visa mer...
        
         "Vykort från Katrineholm" 1977 Denna bok innehåller tre berättelser med anknytning till romansviten "Kvinnorna och staden".
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Lars Adlersson "En tårtbit till kaffet" 2011 Roman.
       Handlingen utspelas i Katrineholm.
       Visa mer...
        
      Samhällslitteratur:


       Författare Titel År Kommentar
       Torgny Segerstedt,
       Agne Lundquist
       "Människan i industrisamhället"
          Del I "Arbetslivet"
          Del II "Fritidsliv - samhällsliv"

       1952
       1955
       En vetenskaplig rapport som redovisar resultatet från en sociologisk undersökning. Undersökningen baserades på fakta framtagna i två orter, Katrineholm och Huskvarna.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Rune Åberg
       (redaktör)
       "Industrisamhälle i omvandling" 1990 En vetenskaplig rapport som redovisar resultatet från en sociologisk undersökning. Undersökningen baserades på fakta framtagna i en ort, Katrineholm.
       Visa mer...
        
       Författare Titel År Kommentar
       Mikael Sekund "Välkommen till Folkrepubliken Katrineholm" 2006 Ett inlägg i samhällsdebatten med fokus på Katrineholm, katrineholmspolitik och katrineholmspolitiker.
       Visa mer...